top of page

O nouă instituție financiară pe piața economică suceveană

Casa de Ajutor Reciproc PROGRESUL CFR Comănești are o nouă sucursală în municipiul Suceava. Cel de al 11-lea punct de lucru al instituției își propune să ofere sucevenilor servicii financiare de creditare, economisire, protecție socială și de ajutorare a membrilor CAR.


După ce a înființat până în prezent 11 puncte de activitate, cu 48 de locuri de muncă oferite salariaților, cei de la CAR Progresul CFR vor să se facă cunoscuți atât prin diversitatea împrumuturilor acordate, a serviciilor de economisire și de protecție socială, cât și prin extinderea activității în zonele rurale limitrofe.

Reprezentanții CAR Progresul CFR sunt convinși că prin activitatea și serviciile pe care le vor oferi sucevenilor și nu numai, aceştia vor găsi rezolvarea problemelor financiare, atât prin acordarea de credite în cele mai avantajoase condiții, cât și prin economisirea și siguranța sumelor depuse sub formă de fond social.

Până în acest moment CAR Progresul CFR se mândrește cu un număr de peste 31.000 de membri CAR, numărul acestora crescând constant datorită serviciilor oferite. Datorită activității susținute și competente depusă de personalul salariat, sunt depășite an de an așteptările membrilor, atât prin promovarea unor pachete complete de creditare-economisire, cât și prin promovarea de servicii sociale și de ajutorare a persoanelor cu situații deosebite.


Acest fapt face ca în fiecare punct de lucru din zona de activitate, visurile să se transforme în realitate, iar necazurile și greutățile în uitare.


CUM DEVIN MEMBRU AL CAR PROGRESUL CFR ?!


Membrii CAR reprezintă nucleul instituției ce oferă servicii financiare de calitate.

Relațiile cu membrii CAR sunt bazate pe corectitudine, încredere și respect, fiind identificate în permanență noi modalități prin care fiecare membru în parte să beneficieze de cele mai avantajoase servicii raportate nevoilor lor.

Preşedintele Liviu Victor Mazilu a spus despre activitatea instituției pe care o conduce: „Membrii CAR reprezintă nucleul instituției noastre și cu fiecare ocazie facem tot ce ne stă în putință pentru ca ei să fie pe deplin multumiți. Suntem conștienți că imaginea noastră ca instituție și performanța la care am ajuns sunt produsul unui cumul de elemente-cheie, o simbioză între solicitările membrilor, nevoia lor de anumite produse financiare și modul în care CAR Progresul CFR satisface și va continua să satisfacă cerințele de zi cu zi.”
Pot deveni membri ai Asociației CAR PROGRESUL CFR Comănești I.F.N. persoane fizice, salariate sau care obțin venituri de natură salarială din profesiuni independente sau din alte activități legale, pensionari indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia aparțin, beneficiari de ajutor social, membri de familie ai acestora aflați în întreținerea membrilor CAR, cu condiția să aibă cetățenia română și să respecte Statutul de organizare și regulamentele interne. Dobândirea calităţii de membru în CAR PROGRESUL CFR Comănești I.F.N. se face pe baza exprimării voinţei libere a fiecărei persoane, în urma unei cereri scrise.


De ce să economisesc la CAR PROGRESUL CFR ?!


Scopul Casei de Ajutor Reciproc este să-și ajute membri să folosească instrumente financiare pentru îmbunătățirea situației lor economice și sociale. Fondul social este un instrument de maximă importanță, la fel de important ca și împrumuturile. De aceea, CAR trebuie să acorde cerințelor de economisire ale membrilor săi, aceeași atenție ca și cerințelor lor de împrumuturi.

Sursa principală prin care CAR-ul obține fonduri proprii, în scopul acordării de împrumuturi, este reprezentată de contribuțiile la fondul social al membrilor. Această sursă produce de asemenea un venit care permite plata cheltuielilor de funcționare, investirea în produse noi și mărirea capitalului.


Fondul social se constituie la înscrierea ca membru al CAR și se consolidează prin depuneri lunare sau periodice, în sume fixe sau aleatorii. Economiile, în general, sunt esențiale pentru dezvoltarea economică a unei comunități. Casele de Ajutor Reciproc contribuie la dezvoltarea economică, ajutând membri să-și îmbunătățească situația financiară prin contribuții la fondul social.Fondul social poate garanta împrumuturile - un împrumutut garantat integral cu fondul social poate avea o dobândă mult mai mică, întrucât nu există niciun risc asociat pentru instituție.

Fondul social al membrilor este purtător de dobândă. CAR Progresul CFR oferă, la fondul social, o dobândă situată strict peste inflația economică.

În stabilirea ratei dobânzii pentru fondul social al membrilor CAR, Consiliul director are în vedere nivelul inflației, evoluția pieței financiare locale, pentru sursele atrase, cât și situația financiară a Casei de Ajutor Reciproc și nevoia creșterii cotei de piață a instituției.

Se va urmări în permanență acordarea unei dobânzi real pozitive, superioară inflației, pentru a asigura o valoare real pozitivă pentru fondul social al membrilor CAR și preîntâmpinarea devalorizării prin inflație a acestuia.

Fondul social poate fi retras, în numerar sau prin virament bancar, la cerere. Fondul social poate fi retras parțial sau în totalitate. Odată cu retragerea în totalitate a fondului social, se pierde calitatea de membru al Casei.


Fondul social pentru economii poate fi retras numai de către titular. Excepție fac cazurile în care titularul a depus la CAR împuternicire în favoarea unei terțe persoane, respectiv clauză de împuternicire, valabilă pe timpul vieții titularului și/sau dispoziție testamentară - valabilă după decesul titularului. Este valabilă și prezentarea procurii speciale date de titular în fața notarului public.De ce un împrumut la CAR PROGRESUL CFR ?!
Orice membru poate solicita un împrumut. Toate cererile de împrumuturi trebuie făcute în scris pe formularele aprobate. CAR PROGRESUL CFR acordă împrumut doar membrilor săi. Împrumuturile vor fi analizate și aprobate în baza criteriilor stabilite prin regulamente și politici interne, de către conducere și după ce a fost în prealabil analizată solvabilitatea membrilor și capacitatea acestora de rambursare a împrumuturilor.

Casa de Ajutor Reciproc PROGRESUL CFR Comănești IFN doreşte şi se obligă să furnizeze membrilor săi diferite tipuri de împrumuturi care să corespundă necesităţilor membrilor şi să stabilească o relaţie financiară pe termen lung cu fiecare membru. CAR-ul va funcţiona pentru membrii săi ca un consilier financiar.Salariații instituției, consilieri financiari, acordă servicii de consiliere financiară fiecărui membru în parte, raportat la situația financiară a acestuia, nevoia de creditare și garanțiile oferite.

CAR PROGRESUL CFR acordă membrilor săi împrumuturi pentru nevoi personale, cu costuri reduse și termene flexibile de rambursare.


Principiile care stau la baza aprobării împrumuturilor sunt următoarele:


- Capacitatea membrului de a restitui împrumutul și dobânda aferentă;

- Vechimea la locul de muncă, poziția economică a angajatorului;

- Istoricul plăților anterioare (se va face verificarea istoricului de plată atât în sistemul intern cât și pe surse externe);

- Garanțiile prezentate și acceptate de CAR (fonduri, giranți, etc.);

- Situația financiară generală a membrului respectiv.Acordarea Împrumutului se face în baza contractului de împrumut. Contractul de împrumut se întocmește în sediile CAR PROGRESUL CFR de personalul angajat, pe baza cererii de împrumut aprobate.


Contractul de împrumut se întocmește între reprezentanții instituției, pe de o parte și titularul de împrumut și giranți, pe de altă parte în câte un exemplar pentru fiecare parte din contract.

Contractul va fi însoțit de graficul de rambursare a ratelor scadente la împrumut și dobânda aferentă, documentele de venit ale titularilor și giranților, angajamentul de plată al titularului de împrumut și al giranților, copiile BI/CI confirmate cu originalul. Împrumutul se acordă numerar sau prin virament bancar.

Rambursarea împrumutului se face conform graficului de rambursare, numerar sau prin virament bancar. Dobânda este calculată la soldul de achitat, lunar și se achită o dată cu rata la împrumut.

Se pot face plăți anticipate și nu se percep comisioane în acest sens.


Fondul pentru ajutor de deces:


Fondul de ajutor pentru deces este constituit din contribuția benevolă, mutuală, a membrilor cotizanți la acesta. Cuantumul contribuției lunare este de minim 5 lei și maxim 10 lei lunar și poate fi modificat prin Hotărârea Consiliului Director.


În urma participației la fondul pentru ajutor de deces, după decesul membrului, urmașii legali vor beneficia de un ajutor de deces egal cu de trei ori participația depusă.

Alte condiții și prevederi de funcționare a fondului pentru ajutor de deces se regăsesc în politica internă pentru fondul de ajutor de deces.


Pe lângă activitatea de bază a instituției, CAR PROGRESUL CFR are o implicare permanentă în viața socială și culturală a localităților în care își desfașoară activitatea.


Membrii Casei pot beneficia de servicii complementare, cum ar fi:


- plăți facturi de utilități;


- împrumuturi promoționale cu diferite ocazii;


- ajutoare sociale sub diferite forme;


- premii cu ocazia campaniilor de fidelizare a membrilor;


- ajutoare sociale pentru membrii aflați în situații extreme (calamități, incendii, inundații, etc.);


- premii acordate copiilor membrilor cu diferite ocazii;


- susținerea diferitelor activități organizate la nivel local pentru comunitate;

- organizarea diferitelor activități cultural, sportive, educative, etc. la nivel local pentru comunitate;Casa de Ajutor Reciproc PROGRESUL CFR

Sucursala SUCEAVA - Strada Mărășești nr.8

Tel. 0230 706 661 / 0787 451 744

e-mail: suceava@carprogresulcfr.ro29 views0 comments

Comments


bottom of page